Himmelpinds flora

HIMMELPINDS FLORA
Himmelpind ved Vejle – floraliste fra det gamle tilgroede Zoo og udflugtsmål på Vardevej 200 vest for Vejle Peer Høgsberg, naturvejleder Besøgt den 11. og 13. juni 2004 
Træer: Storbladet lind Ahorn, alm og fliget form Spids-løn Bøg, hængebøg og blodbøg Ask Storbladet elm Fugle-kirsebær Mirabel Robinie(?) Pil sp. Alm. Røn Hvid-tjørn Taks Dun-birk Hassel Hyld Drue-hyld (17) Brombær sp. (flere) Hindbær Kristtorn Gyvel Forsythia Fjeld-ribs Hunde-rose Rynket rose Vedbend (9) 
Urter: Stinkende storkenæb Løgkarse Stor Nælde Skvalderkål Ager-tidsel Vild kørvel Kæmpe-bjørneklo Grå-bynke Feber-nellikerod Almindelig hulsvøb. Ager-padderok Rejnfan Alm røllike Mælkebøtte Kruset Skræppe Lav ranunkel Lodden dueurt Glat dueurt Hvid-kløver Bellis. Humle-sneglebælg Gul Kløver (?) Burre-snerre Smalbladet vikke Gyldenris (?) Haremad Skov-salat Svaleurt! Svinemælk sp. Horse-tidsel. Filtet burre (?) Skov-galtetand Tykbladet ærenpris (i væld) Spiræa Bredbladet vejbred Lancet-vejbred Alm fuglegræs Bjerg-perikon Majblomst Høgeurt sp.. Uldbladet ranunkel Lav ranunkel Bidende ranunkel Hvid anemone Skovsyre Skov-arve Viol sp Dag-pragtstjerne Tveskægget ærenpris Muse-vikke. Alm hønsetarm Sump-kællingetand Knoldet brunrod Dunet steffensurt Blød hejre (65) Græsser og halvgræsser Alm kvik Alm. Hundegræs Alm. rajgræs Draphavre Rød svingel Bølget bunke Mose-bunke Fløjlsgræs Eng-rottehale Eng-rapgræs Lund-rapgræs Enårig rapgræs Gold hejre (13) Skov-star Ræve-star(?) Pille-star Lyse-siv Håret frytle (5) Karsporeplanter Ørnebregne Alm. Mangeløv Skarpfinnet mangeløv Ager-padderok Elfenbens-padderok (5) Foreløbig er der registreret 114 plantearter den 13. juni Floralisten kan ikke anses for at være komplet. Der skal flere besøg til.

se mere vedr. skovens biologi http://www.youtube.com/watch?v=8zTLO7AYaFE

se mere om naturen omkring Himmelpind: http://www.youtube.com/watch?v=QoDT3ZzPrpM