Himmelpinds historie

Fra Himmelpind er der en fin udsigt ud over Vejle Ådal. Ådalen snor sig fra Vejle Fjord mod vest. Ådalens form er resultatet af isens bevægelser under de sidste istider, og nogle steder er dalbunden jævn og flad, andre steder meget bakket. Et andet markant træk er de mange dybe slugter i kanten af ådalen formet af vandløbene.
Ådalen har mange spændende seværdigheder, Ravningbroen, hvor et par rekonstruerede brofag viser broen, som Harald Blåtand for mere end tusind år siden lod bygge over ådalen, Egtvedpigens grav, som er helt fra bronzealderen, en moderne Skulpturpark ved Tørskind m.v

se mere her: http://www.youtube.com/watch?v=_KXoqtSnmUc.

Lidt vest for Vejle lå der som så mange steder sidst i 18-tallet en landevejskro, som hed Vejleådalens Etablissement. Den overtog Frederik Iversen og omdøbte til Trædballehus, da den lå i et område der hed Trædballe.

Omkring 1920 var Trædballehus en af landets mest populære kroer, og den lå for foden af Himmelpind-bakken. Den havde sin storhedstid med Frederik Iversen som navnkundig kroejer, og det var ham der skrev “Trædballehuspolka”. Omkring 1929 anlagde han en “lysthave” på denne bakke. På toppen var der en storslået udsigt, og til at starte med en stor “pind” som disse gæster står ved ca.1931. (så vidt vides blev “pinden” brugt som pejlemærke for landmålere)

Efterfølgende placerede Frederik Iversen
en stor sten på toppen med følgende
tekst:

vil du kvæge sjæl og sind,
se dig ud fra Himmelpind,
eng og skov og by og fjord,
dejlig er Guds grønne jord.”

Screenshot- Trædballehus og Himmelpind 1947

De første live radiotransmissioner i Danmarks Radio var fra Trædballehus, med spillemandsmusik med Frederik Iversen og andre spillemænd, og det var i 1930-erne.

Der var dengang togforbindelse imellem Vejle og Vandel, den såkaldte ”Vandelgris”. Den havde et trinbræt få hundrede meter fra Trædballehus, og blev nedlagt i 1956. se mere her: http://www.youtube.com/watch?v=qxP4WoCC6kA

Efter Frederik Iversen skiftede stedet karakter, og i 1950-erne etablerede den daværende ejer en friluftsscene på toppen nord for udsigtspunktet, og mange store forestillinger blev vist her. Jeppe på Bjerget, Elverhøj og andre store klassikere.

I 1958 købte Jakob Hansen Trædballehus og Himmelpind, og anlagde en mindre zoo, som imidlertid voksede sig ganske stor.

Vejle Zoo blev en stor succes for Jacob Hansen. I 1960 alene havde haven over 75.000 gæster og dyrebestanden voksede år efter år. Jacob Hansen blev i særdeleshed interesseret i løver og i 1969 var der hele 26 af slagsen i Vejle Zoo. Dette skabte dog et problem – der var ikke nok plads på Himmelpind mere. Derfor erhvervede Jacob Hansen sig noget jord ved Givskud og grundlagde Givskud Løvepark i 1969. 2 år senere lukkede Vejle Zoo helt og alle dyrene blev flyttet til Givskud, og Givskud Zoo er i dag en af de helt store turistattraktioner.

Screenshot – Trædballehus og Vejle Zoo 1961

I 1972 blev Himmelpind og Vejle Zoo for altid lukket, og mange planer blev lavet, men ingen blev til noget. Trædballehus nedbrændte totalt i november 1975, ruinerne blev fjernet og der blev i stedet bygget 3 enfamiliehuse. Se mere her: http://www.youtube.com/watch?v=GeK0Vpwe64E

Himmelpindbakken blev fredet, så alle planer om forlystelsespark eller andet blev skrinlagt. Skoven lukkede sig om stierne, alle huse og bure blev fjernet, og bakken blev et ufremkommeligt vildnis.

I 1996 gik imidlertid en gruppe interesserede borgere sammen om at købe stedet for at gøre det tilgængelig for offentligheden igen. Der blev givet tilladelse til at fælde enkelte træer for udsigten, og foreningens frivillige gik i gang med at rydde stier, opstille borde og bænke m.v. og Himmelpind passes og plejes stadig af en lille flok private engagerede mennesker, som gerne vil dele stedet med alle der har lyst til at komme her.

Derfor byder vi dig rigtig hjertelig velkommen, og håber at du vil behandle stedet med hensynsfuldhed.

Vi træffes som regel på ”Pinden” hver mandag aften kl. 19-21 sommeren igennem